Разработен е нов метод за търсене на екзопланети

Астрофизици са разработили нов метод за търсене на екзопланети , благодарение на който , вече е открито едно небесно тяло - горещ юпитер - Kepler 76b. Статията с описанието на метода и историята на търсенето на газовия гигант е публикувана в списание Astrophysical Journal , а кратко съдържание може да се намери на сайта на Харвард-Смитсоновския център по астрофизика и сайта на РАН .

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[14-05-2013] Разработен е нов метод за търсене на екзопланети
Астрофизици са разработили нов метод за търсене на екзопланети , благодарение на който , вече е открито едно небесно тяло - горещ юпитер - Kepler 76b. Статията с описанието на метода и историята на търсенето на газовия гигант е публикувана в списание Astrophysical Journal , а кратко съдържание може да се намери на сайта на Харвард-Смитсоновския център по астрофизика и сайта на РАН .

Създаденият алгоритъм за търсене на нови екзопланети е нов подход към анализа на данните за бласъка на звездата , подобни на тези , които получава телескопа 'Кеплер' . За разлика от традиционно използвания при това транзитен метод - търсене на падане на яркоста на звездата , новият алгоритъм търси три разни 'улики' , които може да говорят за наличието на планета: доплеровско усилване на яркоста, ефекта на елипсоидалност и ефекта на отразяване. В съответствие с тези три нива на анализ метода е получил своето название BEER (BEaming, Ellipsoidal, Reflection).
Първият ефект - доплеровското усилване на яркоста се наблюдава тогава ,когато 'поклащатата' се около общия с планетаста център на масите звезда се движи 'към' наблюдателя. При това нейната светлина не само се измества в виолетовата област , но и просто се усилва, което може да бъде зафиксирано от 'Кепелер'
Ефекта на елипсоидалност е свързан с това, че благодарение на гравитацията на екзопланетата, звездата се 'разтяга' и придобива форма на топка за ръгби. Завъртайки се към наблюдателя ту с едната ту с другата си страна , звездата периодически променя своя блясък.
Третата 'улика' - е ефекта на отразяването , когато светлината на звездата , отразявайки се от планетат , отново попада на светилото и осветява страната която е обърната към екзопланетата.
Всичките тези три улики , обедининени в единен алгоритъм , са позволили на астрофизиците по данните на телескопа 'Кеплер' да открият следи на езкопланетата Kepler 76b. Тя се е оказала горещ газов гигант с маса два път масата на Юпитер. Проведеното след това независимо изследване - доплеров анализ - е потвърдило наличието на екзопланетата.
[www.lenta.ru]прочетена[1718] коментари[0]
Виж Коментарите

Абонирай се
Links