Океана на спътника на Юпитер - Европа , е много богат на кислород

Астрономите са стигнали до заключение , че под дебелия слой лед покриващ спътника на Юпитер - Европа , има океан от вода, много богат на кислород. Ако в този океан имаше живот , то такъв обем разстворен кислород би стигнал за подържането на милиони тонове риба.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[28-05-2010] Океана на спътника на Юпитер - Европа , е много богат на кислород
Астрономите са стигнали до заключение , че под дебелия слой лед покриващ спътника на Юпитер - Европа , има океан от вода, много богат на кислород. Ако в този океан имаше живот , то такъв обем разстворен кислород би стигнал за подържането на милиони тонове риба.

Засега , за съществуването на някакви сложни форми на живот на Европа няма доказателства.
Учените казват , че последните изследвания на океана на Европа свидетелстват в полза на това ,че в този огромен басейн има условия за възникване на живот, като минимум на микробактериално ниво.
Европа е един от най-интересните спътници на Юпитер. По своите размери Европа е съпоставима с Луната, но Европа е покрита със слой от океан, дълбочината на който е от порядака на 100-160км. В действителност , повърхноста на този океан е замръзнала, дебелината на леда , според съвременните оценки е около 3-4км. Ръководейки се от земния опит, може да се твърди , че там където има вода, трябва да има и живот. След като на Европа има вода, и още повече , там има много вода , то и шансовете за наличие на живот са големи.
Шансовете за възникване на живот на Европа , ако се приемат под внимание и сдруги фактори. Последните моделирания , проведени в НАСА, показват , че теоретически Европа би могла да подържа най-разпространените морски форми на живот, обитаващи Земята.
Ледът на повърхноста на Европа, както и цялата вода там , се състои предимно от водород и кислород. Отчитайки това, че Европа се намира под постоянно ниво на радиация от Юпитер и Слънцето, то леда формира така наречения свободен кислород и други оксиданти. Очевидно е , че активни оксиданти има и под повърхноста на Европа. Спред сегашните теории , именно активния кислоро е довел до появата на многоклетъчния живот на Земята.
В миналото космическия апарта 'Галилео' откри на Европа йоносфера, което указва за съществуването на атмосфера на спътника. Впоследствие с помоща на орбиталния телескоп 'Хабъл' , около Европа наистина бяха забелязани следи от крайно слаба атмосфера, налягането на която не превишава 1 микропаскал. Атмосферата се състои предимно от кислород, образуван в резултат на разлагането на леда на водород и кислород под действието на слънчевата радиация ( лекия водород, при таквоа низко притегляне отлита в космоса )
Единствения момент , който затруднява възникването на сложни форми на живот , според учените , е 'затвореното' състояние на океана. В Слънчевата система в състава на астероидите и кометите летият доста много сложни органични съединения, но при попадане на Европа , почти е невъзможно да преминат през дебелия слой лед.
От друга страна последните изследвания и модели на Европа, сочат , че на органичните съединения не е нужно да попадат на дълбочина 3-4 км. Даже на дълбочина 10 метра , концентрацията на кислорд значително се покачва а плътноста на леда намалява. По този начин , теоретически , живота на Европа може да бъде на дълбочина 10 метра.
[CyberSecurity]прочетена[4382] коментари[4]
Виж Коментарите

Абонирай се
Links