Учени са открили на Марс нови области с големи запаси от лед

Сондата "ЕкзоМарс-TGO" е открила в един от дълбоките каньони , разположен в центъра на марсианската долина Маринер големи запаси от лед. Резултатите от изследването са публикувани е научното списание Icarus

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[15-12-2021] Учени са открили на Марс нови области с големи запаси от лед
Сондата "ЕкзоМарс-TGO" е открила в един от дълбоките каньони , разположен в центъра на марсианската долина Маринер големи запаси от лед. Резултатите от изследването са публикувани е научното списание Icarus

"Сондата TGO може да търиси и изучава 'оазиси' от марсианска вода , скрити под многометров слой почва , които в миналото ние просто не сме могли да открием. В частност приборът FREND е открил участък в системата каньони в долината Маринер , 40% от повърхноста на който е покрит с запаси лед" е разказал един от авторите на изследването , завеждащия отдела по ядрена планетология на Инсититута по космически изследвания към РАн Игор Митрофанов.

Долината на Маринер - това е гигантска система каньони в южното полукълбо на Марс. В началото на 1970те години е била открита от американската сонда 'Маринер-9' . Тяхната дължина се оценя от учените на 4.5хил км , а дълбочината на около 11км . Т.е. Долината Маринер - това е най-големият известен каньон в Слънчевата система.
От доста време учените имаха подозрения , че в тъмните ъгли на долината Маринер може да се крие много лед. Но до скоро не се получаваше да открият еднозначни следи .
Ключова роля в откриването на този лед е изиграл неутрония спектрометър FREND , който е установен на борда на сондата 'ЕкзоМарс-TGO' . Той може да улавя следи от вода и други съединения на водород в недрата на Марс по това , как те взаимодействат с потоците космически неутрони . Преди година , FREND вече откри няколко 'водни оазиса' на склоновете на вулкани в екваториалните ширини на Марс, места където на теория не може да има вода.
Митрофанов и неговите колеги са анализирали данните от FREND получени по време на прелитанията над територията на долината Маринер в периода 2018-2021г. Оказало се , че една от централните области на тези каньони , която планетолозите наричат 'Хаоса на Кандора' се крият значителни количества запаси воден лед.
По оценки на астрономите , процента вода в около повърхностния слой на в района на 'Хаоса на Кандора' е минимум 40%. Т.е. там по всяка вероятност там има чист лед , а не водно съдържание в минерали. По този начин , тази част на долината Маринер става особенно интересна за изучаване , в това число в рамките на бъдещи роботизирани и пилотирани експедиции на Марс.
Особен интерес на учените е това , че ледът остава стабилен в тази част на Марс, където по теория неговите запаси би трябвало постепенно да се изпаряват и да отлитат в космос. Това говори или за уникални климатически и геологически условия в долината Маринер или е свидетелство за това , че местните запаси от вода постоянно се попълват .
[ИтарТасс]прочетена[1070] коментари[0]
Виж Коментарите


Абонирай се
Links
Ring
Web hosting by ICDSoft