Уникалната руска рентгенова обсерватория пътува към точката на Лагранж L2

Изведената в космсоа в събота руска рентгенова обсерватория 'Спектър-РГ' , премина дълъг път до този старт - над 30 години. По много параметри този апарат е уникален. Ако всичко премине по план , апаратът ще даде такива възможности на изследователите , за каквито учените до неотдавна не можеха и да мечтаят.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[17-07-2019] Уникалната руска рентгенова обсерватория пътува към точката на Лагранж L2
Изведената в космсоа в събота руска рентгенова обсерватория 'Спектър-РГ' , премина дълъг път до този старт - над 30 години. По много параметри този апарат е уникален. Ако всичко премине по план , апаратът ще даде такива възможности на изследователите , за каквито учените до неотдавна не можеха и да мечтаят.

Да започнем с простия въпрос - за какво на човечеството е нужен рентгенов телескоп , при това именно такъв като 'Спектър-РГ' . Много от читателите са се 'срещали' с рентгена в ежедневието. Малко от хората , знаещи спецификата на съвременните изледвания на космоса може и да си спомнят , че още през 1999 на геоцентрична орбита бе изведен рентгеновия телескоп 'Чандра' , който работи и досега.
Работата е в това , че рентгеновия диапазон е много интересен именно поради ефекта, който ние е познат от редките срещи с него в болниците. Ренгеновото излъчване е много късовълново и може буквално да се 'промъкне' между атомите , прониквайки даже през достатъчно плътна материя. Подобен ефект присъства и в далекия космос. Там където видимата светлина и даже ултравиолета се блокират от грамадни облаци междузвезден прах и гааз, рентгеновите лъчи свободно преминават , донасяйки до нас информация за най-отдалечените галактики.
От тук идва и принципиалната разлика между 'ветерана' на рентгеновия фронт 'Чандра' и руската 'Спектър-РГ' - новият апарат работи в най 'твърдия' рентген - енергия до 30кеВ, в същото време 'Чандра' и по новият европейски апарат XMM-Newton работят с меки рентгенови лъчи , имащи енергия до 10кеВ . Този работен диапазон ще позволи на 'Спектър-РГ' да надникне там където 'Чандра' и XMM-Newton не могат - колкото са по 'твърд' рентгеновите лъчи - толкова по затъмнени от прах и газ обекти може да регистрира телескопа.
За да работи в тези диапазони възниква още едно изискване - за разлика от американския и европейския телескопи , "Спектър-РГ' трябва да се разположи в уникално място в гравитационната система 'Земя-Слънце' - а именно в точката на Лагранж L2. Тази точка е разположена 'зад' нашата Земя , по далече от Слънцето. Тя е разположена почти на 1.5 млн км от Земята ( пет пъти по отдалечена от нашата Луна ) и е много удобна за космически телескопи - там ъгловите размери на Слънцето и Земята са почти еднави и нашата планета създава там постоянна сянка , която блокира вскакво излъчване , в това число и най-втърдия рентген. Поради тов , по удобно място за новия телескоп просто няма . В точката L2 от самата природа е създадено 'на-тъмното място в небето' в околностите на Земята, на която не присъства най-яркия рентгеновскиобект на земното небе - нашето Слънце.
Твърдия рентген , който се излъчв от всички звезди е интересен сам по себе си - тъй като позволява да се видят тези от тях , които в други диапазони са закрити от нас от прах и газове. Но основният 'лов' , който ще проведе 'Спектър-РГ' е свързан с други обекти - черните дупку , активни ядра на млади галактики и квазари. Всичките тези загадъчни небесни артефакти може да се видят в пълната си красота само в рентгенова светлина или поради тяхната отдалеченост , или че те практически не излъчват във другите диапазони.
От друга страна , твърдите ренгенови лъчи е трудно да се използват телескопа - през обикновените линзи или огледала , такова излъчване ще премине , без да ги забележи на своя път.
За регистриране на това илъчване е била измислена много оригнална схема на телескопа- вместо линзи или параболични огледала , които се използват оптическите или ултравиолетовите телескопи , в "Спектър-РГ" е приложена схема с падане на рентгеновите лъчи на сисетма плоски огледала под много малък ъгъл. Най-лесно може да си представите това , като аналог на детската игра на 'жабка' - хвърляне на плски камъчета по водната повърхност. В случая с рентгеновия телескоп , в ролата на камъчета са квантове ренгеново излъчване , водната повърхност - това са плоски огледала на телескопа.Ако кванта лети много близко до поскоста на самото огледало , то атомите по неговия път се оказват практически непроходими , в резултат на което се отразява в точката на фокус на телескопа.
Отчитайки факта , че рентгена 'вижда' за сметка на малката дължина на вълните даже отделни атоми , изискванията към полировката на повърхноста на такива огледала са били над пределите- необходимо е било да се спазят изисквания с допуски от нанометри.
Следва да се отбележи , че на 'Спектър-РГ' има не един а два рентгенови телескопа - руския ART-XC, който е създаден от Института за космически изследания към РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ, и немския eROSITA, произведен в института Макс Планк. За немския телескоп такава поливорка на огледалата не е постигната и в резултат на това е било решено да работи в по мекия диапазон с енергии 0.3 - 10 кеВ А руския ART-XC ще работи в диапазона 6-30кеВ.
От такова разделение на труда си има своите ползи - немския телеско ще бъде по 'широкоъгълен' , неговото полезренеи ще бъде 1 градус , ъгловото разрешение 15'' от дъгата . А руският му колега ще гледа в тесен участък , само 03 градуса , и само 45'' от дъгата. Заедно двата телескопа ще позовлят да се създаде картина на рентгеновото небе , каквато не е била достъпна за старите ренгенови телескопи.
До точката на Лагранж телескопа 'Спектър-РГ' ще пътува още 100 дни . След което предстоят оперции по 'спиране' там , отваряне на предпазните капаци на телескопите. След което ще има период на калибриране и постоянно подържане на 'орбитата' защото равновесието в точката L2 е неустойчиво.
Запланираният срок на работа на обсерваторията е 7.5 г.
През първите пет години 'Спектър-РГ' трябва да направи осем пълни обзора на цялото небе да построи осем последователни карти на небето в рентгеновия диапазон. През останалото време , 'Спектър-РГ' ще съсредоточи своето внимание на 'интересни' обекти открити по време на съставяне на картите.

https://vz.ru/society/2019/7/15/987406.html
прочетена[314] коментари[0]
Виж Коментарите


Абонирай се
Links
Ring
Web hosting by ICDSoft