Учени са обяснили аномалия в атмосферата на Венера.

Планетолози от Калифорнийския университет в Лос-Анджелис са открили причината за възникването на дъгообразната облачна структура в атмосферата на Венера. По думи на учните , рази структура представлява устойчива гравитационна вълна , сформирана при сблъск на ветрове с планинска верика на планетата.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[20-06-2018] Учени са обяснили аномалия в атмосферата на Венера.
Планетолози от Калифорнийския университет в Лос-Анджелис са открили причината за възникването на дъгообразната облачна структура в атмосферата на Венера. По думи на учните , рази структура представлява устойчива гравитационна вълна , сформирана при сблъск на ветрове с планинска верика на планетата.

Ширината на облачната дъга , намираща се в горните слоеве на атмосферата достига 10 хил км. Структурата е зафиксирана от японския космически апарата 'Акацуки' през 2015 и в продължение на многодневни наблюдения е оставала стабилна , независимо от силната турболентност в околноста.
Известно е че скороста на атмосферата на Венера превишава 60 пъти скороста на въртене на самата планета около оста и. В резултат на такова супер въртене възникват ветрове , скороста на които достига до 400 км /ч . В такива условия , съществуването на устойчиви гравитационни вълни би било невъзможно .
Учените предполагат , че основно условие за появяването на структурата е 'Земята на Афродита" - обширна планинска верига , която се разполага точно под облачната дъга. Това са потвърдили допълнителни наблюдения и компютътни симулации, които са показали , че взаимодействието между ветровете и планинската верига , поражда гравитационна вълна. Освен това , това явление може да оказва силни колебания в атмосферното налягане , което от своя страна забавя въртенето на Венера.
Гравитационна вълна в хидродинамиката и физиката на атмосферата се нарича специфическа форма на колебателно движение на повърхноста на средата или вътре във водна или газова обвивка на планета, съществуването на която зависи от силата на тежеста. В астрофизиката , термина 'гравитационна вълна' има малко по друго значение и се отнася към изменението на гравитационното поле , възникващо при движението на масивни тела.
[www.lenta.ru]прочетена[76] коментари[0]
Виж Коментарите


Абонирай се
Links
Ring
Web hosting by ICDSoft