Повърхноста на МКС е уникално 'хранилище' на кометно вещество

Специалисти от ЦНИИмаш ( предприятие влизащо в Държаванта корпорация 'РОСКОСМОС) в рамките на провеждане на космическия експеримент 'Тест" са установили , че повърхноста на МКС може да бъде временно хранилище на биоматериал от неземен произход, а самата станция е уникален универсален инструмент за екзобиологически изследвания.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[28-05-2017] Повърхноста на МКС е уникално 'хранилище' на кометно вещество
Специалисти от ЦНИИмаш ( предприятие влизащо в Държаванта корпорация 'РОСКОСМОС) в рамките на провеждане на космическия експеримент 'Тест" са установили , че повърхноста на МКС може да бъде временно хранилище на биоматериал от неземен произход, а самата станция е уникален универсален инструмент за екзобиологически изследвания.

Космическия ескперимент 'Тест' се провежда от 2010г. В рамките на изследването , космонавтите на РОСКОСМОС по време на излизанията в откритя космос са събрали 19 проби на прах от повърхноста на МКС. За първи път в световната практика на космическите изследвания е реализирана възможност за регулярна доставка на проби от дребнодисперсниони отлагания от повърхноста на МКС в естествено състояние , което дава възможност за многократно и оперативно получаване на уточнавящи данни за химическия и биологическия състав на космически прах. Решението на задачата е станало възможно , благодарение на създаването на просто устройство , достъпно за експлоатация от космонавтите в открития космос , което осигурява стерлилност и херметичност на пробите до тяхното изследване в лабораториите на Земята за определяне на състава и възможния източник на дребнодисперсионите отлагания по повърхноста на МКС
Лабораторните изследвания на химическия състав на праха събран от повърхноста на МКС са покаали съответствие на геохимическия състав на отлагания на трпосферен аерозол и наличие на елементи являващи се постоянна съставна част на матеориди, в характерни за тях съотношения. Това е потвърдило присъствието на повърхноста на МКС на дребнодисперсионни отлагания на матеоридно вещество.
Проведеният от балистите анализ на продължителноста на пребиваване на МКС в зоните на 30 метеоридни дъждове е показал , че МКС се намира в потци кометно вещество ( с размерите на песъчинки ) от 60 -100% от епохата на тяхната активност. Само 25% сумарно време от движението на МКС се намира в защитена от Земята област. Едновремено повърхноста на МКС може да бъде подложена на въздействието на от един до 8 метеоридни потоци. В периода на активност на някой потоци , количеството частици за денонощие може да достига до няколко хиляди. Частиците кометно вещество , изхвърлени от ядрата на кометите , проникват в атмосферата и изгарят на височина 80-100км над Земята. Известно е, че при прелитането през атмосферата микрометеоритите и кометния прах са подложени на изменения и органиката в тях не оцелява. Попадащите на повърхноста на МКС микрометеорити и кометен прах може да съдържат биогенно вещество от неземен произход в естествен вид. Поради това повърхноста на МКС е уникално лесно достъпно място където такова вещество се събира.
Освен това , на повърхноста на станцята е възможно да попадат и земни микроорганизми , останли след сглабянето на модулите. При наличине на станцията системи за изхвърляне на въздушна среда и при отваряне затаваряне на шлюзовете на повърхноста на станцията може да попадат микроорганизми , съдържащи се във въздуха на жилищните отсеци.
Учените имат надежден способ за отличаване на аминокиселина оразувана в земни условия и неземни. Въглерода , който е основа за земния живот е представен от два устойчиви изотопа - лек 12С и по тежък 13С. В образците с космически произход , съотношенията на тези изотопи може да е различен и не такъв като при земните. Като правило , в тях има повече тежък въглерод 13С. Ако образец от повърхноста на МКС има тези свойства , то може да се твърди , че това вещество се е формирало извън пределите на Земята. Но задачата за изтопен анализ е сложна , тъйкато образците кометно вещество , попадащи на повърхноста на МКС са малко и използването на стандартните методи не дава бързи резултати.
В рамките на реализацията на космическия експеримент 'Тест' е демонстрирана ролята на МКС като уникален научен инструмент за получаване на важни натурални данни , които биха стрували много пари при организация на експедиция до комети. Рационалното използване на възможностите на МКС може да помогне в провеждане на изследователски дейности в областа на астробиологията , планетологията и астроминералогията.
[РосКосмос]прочетена[187] коментари[0]
Виж Коментарите


Абонирай се
Links
Ring
Web hosting by ICDSoft