Японски астрономи са намерили 9 та планета в нашата система

Астрономи от японския университет в Кобе предполагат, че в нашата слънчева система след Нептун може да има още една пълноценна планета, по информация от японски източници.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[28-02-2008] Японски астрономи са намерили 9 та планета в нашата система
Астрономи от японския университет в Кобе предполагат, че в нашата слънчева система след Нептун може да има още една пълноценна планета, по информация от японски източници.

До този предварителен извод астрономите са стигнали на базата на изучаване на особенностите на орбитите на небесните тела разположени след Нептун. Ръководителя на групата изследователи професор Тадаси Мукаи заяви, че те могат за кратък срок да намерят тази 9 по ред планета , ако се започнат пълно мащабни изследвания. По предварителни данни , неизвестната девета планета на Слънчевата система, има от 30 до 70 процента от масата на Земята и е разположена на разстояние повече от 12 милиарда километра. Това небесно тяло се върти около Слънцето по елиптическа орбита, която е с 20-40 градуса наклонена по отношение на орбитата на Земята. Една обиколка около слънцето неизвестната планета прави примерно за хиляда години. По мнение на японските астрономи, 9 тата планета отговаря на всички критериии за подобно небесно тяло. По класификациите на Международния астрономически съюз планета може да се смята само това небесно тяло, което има съществена маса, за да подържа сила на привличане на своята повърхност, сферична форма и стабилна орбита , на която няма други обекти. Изхождайки от тази класификация, Плутон не е планета и поради тази причина през 2006г той беше изключен от списъка с планети от Международния астрономически съюз.
[www.lenta.ru]прочетена[1872] коментари[4]
Виж Коментарите

Абонирай се
Links